Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Đăng lúc 21:05:55 12/10/2019

TÓM TẮT VĂN BẢN Không bắt buộc có chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của của người mua, bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, người mua (là cơ sở kinh doanh) và người bán có thể thỏa thuận về các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn khi lập hóa đơn điện tử. Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại và người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không bắt buộc phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

Trên hóa đơn điện tử có các nội dung sau: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền; Thời điểm lập hóa đơn điện tử…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Từ ngày 01/11/2020, Thông tư này:

- Làm hết hiệu lực: Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 191/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Quyết định 1209/QĐ-BTC, Quyết định 526/QĐ-BTC, Quyết định 2660/QĐ-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC,

- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

 

Xem chi tiết Thông tư 68/2019/TT-BTC tại đây

Yêu cầu gọi lại !
https://zalo.me/0911848686
FACEBOOK
0918884113